Scoring Summary - Team 216

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rena     -  -  -  I  -  -  -  -     7
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al G.    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Bug     -  I  -  -  -  -  -  -     7
Barb    -  I  -  -  -  -  -  -     7
Al A    -  I  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  I  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rob     -  I  -  -  -  -  -  -     7
Sherry  -  I  I  -  -  -  -  -     6
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  I  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Rena     J  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Al G.    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -     7
Linda   -  -  -  I  -  -  I     5
Terry   -  -  -  I  -  -  I     5
Result  -  -  -  I  -  -  I     5

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -     7
Linda   -  -  -  -  -  -  -     7
Terry   -  -  -  -  -  -  0     6
Result  -  -  -  -  -  -  -     7