Scoring Summary - Team 204

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5   TOT
Rob     -  -  -  -  -     5
Linda   -  -  -  -  -     5
Terry   -  -  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Bug     -  -  -  -  -  -  I  -     7
Barb    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Al A    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6   TOT
Rob     -  -  -  -  -  I     5
Sherry  -  -  -  -  -  -     6
Terry   -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5   TOT
Bug     -  -  -  -  -     5
Barb    -  -  -  -  -     5
Neil    -  -  -  -  -     5
Result  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Bug     -  -  -  -  -  -        6
Al A    -  -  -  -  -  -  -     7
Neil    -  I  -  -  -  -        5
Result  -  -  -  -  -  -  ~     6