Scoring Summary - Team 105

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
June    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al G.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0     9
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Judy     0  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    11
Madolyn  0  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
June     -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Rina     0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Linda    0  I  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Al. G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10