Scoring Summary - Team 104

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6   TOT
Judy    -  0  -  -  -  -     4
Terry   -  0  -  -  -  -     4
June    -  0  -  -  -  -     4
Rina    -  0  -  -  -  -     4
Al G.   -  -  -  -  -  -     6
Result  -  0  -  -  -  -     4

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5   TOT
Judy     -  -  -  0  -     3
Madolyn  -  -  -  0  -     3
June     -  -  -  0  -     3
Rina     -  -  -  0  -     3
Linda    -  -  -  0  -     3
Result   -  -  -  0  -     3

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5   TOT
Judy     -  -  -  -  -     5
Madolyn  -  -  -  -  -     5
June     -  -  -  -  -     5
Terry    -  -  -  -  -     5
Linda    -  -  -  -  -     5
Result   -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -     8
June     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terry    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rina     -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Linda    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6   TOT
June     -  -  -  -  -  -     6
Madolyn  -  -  -  -  -  -     6
Terry    -  -  -  -  -  -     6
Rina     -  -  -  -  -  -     6
Al. G    -  -  -  -  -  -     6
Result   -  -  -  -  -  -     6