Scoring Summary - Team 102

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
June    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Al G.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 3
         1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Terry    -  -  -  -  -  -  -  I  -     7
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Judy     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Judy     -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Madolyn  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Rina     -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Linda    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result   -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 6
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
June     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Madolyn  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Al. G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11