Scoring Summary - Team 807

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     8

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -     9
Deby    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Vera    -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9
Lori    -  -  -  -  I  -  -  -  -  I  -     7
Result  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
chris     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
rob       -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
june bug  -  J  -  -  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
chris     -  -  -  -  I  -  -  I  -  -     6
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
rob       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
june bug  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
chris     -  J  -  -  -  -  -  -  -        8
barry     J  J  -  -  I  -  -  -  -  -     6
rob       -  J  -  -  -  -  -  -  -        8
terry     -  J  -  -  -  -  -  -  -  I     7
june bug  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  J  -  -  -  -  -  -  -        8

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rina    -  -  -  I  -  -  I  -  -     5
Deby    -  -  -  I  -  -  -  -  -     7
Vera    -  -  I  -  -  -  -  I  -     5
Lori    -  -  -  -  -  -  -  I  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -    11
Barry   -  -  -  0  -  -  I  -  I  0  -  -  -     5
Bug     -  I  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -     9
Rina    -  -  I  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -     9
Vera    -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Barry   0  -  -  -  -  -  -  -  -  -        8
Bug     -  -  -  -  -  -  -  I  I  -  -     7
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Vera    -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    10
Barry   -  -  -  -  -  -  I  I  -  -  -  -     8
Bug     -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    10
Rina    -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    10
Vera    -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    10
Barry   -  I  -  I  -  -  -  -  I  -  -  -     6
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  I  I  -  -     8
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    10
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    10