Scoring Summary - Team 805

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
chris     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -    15
rob       -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
june bug  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
chris     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -    21
rob       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
june bug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
chris     -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    17
rob       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
june bug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    13
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    13
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    13
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Barry   -  -  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  I  -    14
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  0  -  -    18
Rina    0  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Vera    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    19
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Bug     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    17
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    19
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    19