Scoring Summary - Team 803

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -  -  -    16
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
chris     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    15
rob       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    15
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I    13
june bug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  0    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    15

Scoring Summary - Round 4
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
chris     -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
rob       -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
june bug  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
chris     -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
barry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       18
rob       0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
terry     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       18
june bug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       18

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       15
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       22
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Barry   -  J  I  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    11
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    14
Rina    -  J  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Vera    -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Rob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Bug     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Vera    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23