Scoring Summary - Team 317

Scoring Summary - Round 1
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
AlG      -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
JuneBug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Vera     -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 2
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
AlG      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Terry    -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    12
JuneBug  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -       11
Chris    -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  I    10
Vera     -  I  -  I  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -     8
Result   -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al A.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    11
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Lori    -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    12
Al A.   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    14
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    14
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    14
Barry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 5
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Terry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Chris    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
AlG      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
JuneBug  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -       11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Barry   -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Linda   -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Deby    -  J  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Al A    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lori    -  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 8
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Lori     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
JuneBug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -       10
Al A     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -    11
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12

Scoring Summary - Round 9
         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Lori     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I     9
Barry    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I     9
Rina     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I     9
JuneBug  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I     9
Al A     -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  I     7
Result   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I     9

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Linda   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Terry   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19