OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 813

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Susan   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Andrew  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       19
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       21
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -    23
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    25

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Sara    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    19
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    19
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21