OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 812

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Pia B.    -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Deby      -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Sandrine  -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Lisa      -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   TOT
Sara    -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Rowena  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Rina    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Pia     -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Susan   -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    21
Result  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Deby      -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    16
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    18
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    21
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    21
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Andrew    -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Sandrine  -  -  -  0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lisa      -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Judy    -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Gail    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Bob     -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Pia     -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Sara    -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   TOT
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -    19
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    21
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23