OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 811

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  0       15
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0       19
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  0       17
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  0  0       13
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  0  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  0       15

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Pia B.  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Kate    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Deby    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    19
Matti   -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lisa    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Rowena  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    20
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23   TOT
Andrew  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Klaus   -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    17
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    13
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    13
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    13
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    13
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0    13

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    19
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    26

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       20

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -    18
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20