OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 810

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Deby      -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -     8
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10
Pia     -  -  0  0  -  -  -  -  0  -  -  -     6
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -    16
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -    16
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    13
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    13
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16