OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 809

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Sara    -  -  -  -  -  0  -  0     4
Judy    -  -  0  -  -  0  0  0     0
Gail    -  -  -  -  -  -  -  0     6
Pia     -  -  -  -  -  0  0        3
Bob     0  0  -  -  -  -  -  0     2
Result  -  -  -  -  -  0  -  0     4

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    10
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    10
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Judy    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  0     5
Deby    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Matti   -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -     7
Klaus   -  -  0  0  0  -  -  -  -  -  -     5
Result  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Judy    -  -  -  -  -  0  -  -  -     7
Rina    -  0  -  -  -  -  -  -  0     5
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Deby      -  0  -  -  -  0  -  -  -  -  -     7
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Rina    -  -  -  -  -  -  J  -  -  -  -  J  -  J    11
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia     -  -  -  -  -  -  J  -  -  -  -  -  J  -    12
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Liesbeth  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Deby    -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Lisa    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sara    -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10