OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 808

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Gail    -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    10
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Pia     -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    10
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Pia B.    -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Judy    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Gail    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       11
Bob     0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia     0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sara    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Sara    -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Rowena  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Susan   -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia     -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -    10
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Sara    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -    12
Pia H.  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  0  -  -  -     8
Pia B.  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -    10