OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 807

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Sara    -  -  -  -  0  -  -  -     6
Judy    -  -  -  -  0  -  -  -     6
Gail    -  -  -  0  0  -  -        3
Pia     -  0  0  -  0  -  0        0
Bob     -  0  -  0  -  -  -        3
Result  -  -  -  -  0  -  -        5

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Pia B.  0  0  -  -  -  -  -  -  -     5
Kate    0  0  -  -  -  -  -  -  -     5
Deby    0  0  -  -  -  -  -  -  -     5
Matti   0  0  -  -  -  -  -  -  -     5
Lisa    0  0  -  -  -  -  -  -  -     5
Result  0  0  -  -  -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Gail    -  -  -  -  -  -  -  0  0     5
Rowena  -  0  -  -  -  -  -  0  -     5
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  0     7
Judy    -  -  -  0  -  -  -  0  -     5
Susan   -  -  -  -  -  -  -  0  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  0  -     7

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Andrew  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  0     7
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Judy    -  -  -  -  -  0  0  -  0     3
Rina    -  -  -  -  -  -  0  -  0     5
Rowena  -  -  -  -  -  0  -  -  -     7
Pia     -  -  -  -  -  0  0  -  -     5
Susan   -  -  -  -  -  0  0  -  0     3
Result  -  -  -  -  -  0  0  -  0     3

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Deby      -  -  -  -  -  -  -  0     6
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Liesbeth  -  0  -  -  -  -  -  -     6
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina    -  -  -  -  -  0  -  -  0  -  -     7
Susan   -  0  -  -  -  -  -  0  -  -  -     7
Pia     -  -  -  -  -  0  -  0  -  -  -     7
Bob     -  -  -  0  -  -  -  0  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Andrew    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -     8
Pia B.    -  -  -  0  -  -  -  -  -  -     8
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10