OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 805

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Sara    -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -     7
Judy    -  -  -  -  -  0  0  -  -  0  -     5
Gail    -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -     7
Pia     -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -     7
Bob     -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  0  0  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  0  -        7
Kate    -  -  -  -  -  -  -  0  -  0     6
Deby    -  0  -  -  -  0  -  -  -        5
Matti   -  -  -  -  -  -  -  0  0        5
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  0  -        7
Result  -  -  -  -  -  -  -  0  -        7

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Gail    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -     8
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina    -  -  -  -  -  0  0  -  -  -     6
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Susan   -  -  -  -  -  -  -  0  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Andrew  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  0     7
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Klaus   -  -  -  -  0  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Judy    -  -  -  0  -  -  -        5
Rina    -  -  -  0  -  -  -        5
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Pia     -  -  0  0  -  -  -        3
Susan   -  0  0  0  -  -  -        1
Result  -  -  -  0  -  -  -        5

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Judy    -  -  -  0  -  -  0  -  -  -  -  -     8
Rina    -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Bob     -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11