OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 804

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Deby      -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     9
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Deby      -  -  -  0  -  -  -  -  -  -     8
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Gail    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     9
Bob     -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -     9
Pia     -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     9
Susan   -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Gail    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -     8
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Deby    -  -  -  -  0  -  0  -  -  -  -  -     8
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Sara    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia H.  -  -  -  0  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Pia B.  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    10