OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 803

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -     9
Judy    -  0  0  -  -  -  -  -  0  -  -     5
Gail    -  -  0  -  -  -  -  -  0  -  -     7
Pia     -  -  0  -  -  -  -  -  0  -  -     7
Bob     -  0  0  -  -  -  -  -  0  -  -     5
Result  -  -  0  -  -  -  -  -  0  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  0     7
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Rina    -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Andrew  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Deby    -  -  -  -  0  -  -  -     6
Matti   -  -  -  -  0  -  -  -     6
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Klaus   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  0  -     6
Rina    -  -  -  0  -  -  -  -     6
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Pia     -  -  -  -  -  -  0  -     6
Susan   -  -  -  -  -  -  0  -     6
Result  -  -  -  -  -  -  0  -     6

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Klaus     -  -  -  -  -  -  0  -  -     7
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Susan   -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia     -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Bob     -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  J    10
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  J    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Deby    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Lisa    -  0  -  -  -  -  -  -  -  J     7
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Pia H.  -  0  -  -  -  -  -  -  -        7
Pia B.  -  0  -  -  -  -  -  -  -        7
Result  -  0  -  -  -  -  -  -  -        7