OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 802

Scoring Summary - Round 1
          1  2  3  4  5  6  7   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -     7
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -     7
Deby      -  -  -  -  -  -  -     7
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -     7
Lisa      -  -  -  -  -  -  -     7
Result    -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -     7
Rowena  -  -  -  -  -  -  -     7
Rina    -  -  -  -  -  -  -     7
Pia     -  -  -  -  -  -  -     7
Susan   -  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -     5
Deby      -  -  0  -  -     3
Lisa      -  -  -  -  -     5
Liesbeth  -  -  -  -  -     5
Klaus     -  -  0  -  -     3
Result    -  -  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -     6
Gail    -  -  -  -  -  -     6
Bob     -  -  -  -  -  -     6
Pia     -  -  -  -  -  -     6
Susan   -  -  -  -  -  -     6
Result  -  -  -  -  -  -     6