OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 801

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Sara    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Judy    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -     8
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia     -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deby    -  -  -  -  0  -  -  -  -     7
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Gail    -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Rowena  -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Rina    -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Judy    -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Susan   -  -  0  -  -  -  -  -  -     7
Result  -  -  0  -  -  -  -  -  -     7

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Andrew  -  -  -  0  -  -  -  -  -     7
Deby    -  -  -  0  -  -  -  -  -     7
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Klaus   -  -  -  -  0  -  -  -  -     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Rowena  -  -  -  -  -  0  -  -     6
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 6
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Judy    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -        8
Rina    -  -  0  -  -  -  0  -  0  -  -     5
Susan   -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     9
Pia     -  -  0  -  -  -  -  -  0  0  0     3
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 8
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sara    -  -  -  -  -  0  -  -  -  -     8
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10