OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 422

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   TOT
Pia. B  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    22

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Sara    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Judy    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Pia     J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Gail    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20
Susan   J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    20

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    11
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    14
Kate    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Deby    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Matti   -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lisa    -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Sara    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Judy    -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
Rina    0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Pia     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Bob     0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -    13
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  0  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18