OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 420

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Pia. B  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Kate    0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Deby    0  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  0  -     8
Matti   0  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  0  -     8
Lisa    0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Susan   J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rina    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Bob     -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Sara    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Judy    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Rina    J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Pia     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Bob     -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Andrew    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Pia B.    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    11
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    12
Liesbeth  J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    10
Klaus     J  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    10
Result    J  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    11

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    13
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16