OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 416

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Pia. B  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -    15
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Pia B.  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Matti   -  J  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Judy    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia B.    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Matti     -  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Liesbeth  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    11
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Pia H.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15