OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 412

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Pia. B  -  -  -  -  -  -  -  -  -  J  -  -  -  -    13
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  -    12
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    15

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   TOT
Pia B.  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    12

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Rina    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       12
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13