OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 410

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Pia. B  -  -  -  -  -  -  -  -  -        9
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Matti   -  -  -  -  -  -  -  0  -  -     8
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Susan   -  -  -  -  -  -  0  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -     7
Deby      -  -  -  -  -  -  -     7
Sandrine  -  -  -  -  -  -        6
Lisa      -  -  -  -  -  -        6
Klaus     -  -  -  -  -  -        6
Result    -  -  -  -  -  -        6

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7   TOT
Sara    -  -  -  0  -  -  -     5
Rowena  -  -  -  0  -  -  -     5
Rina    -  -  -  0  -  -  -     5
Pia     -  -  -  0  -  -  -     5
Bob     -  -  -  0  -  -  -     5
Result  -  -  -  0  -  -  -     5

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Pia B.  -  -  -  0  -  -  -  -        6
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -        8
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  0     7
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  0     7
Result  -  -  -  -  -  -  -  -        8

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10   TOT
Sara    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Rina    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    10
Bob     -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result    -  -  -  -  -  -  -  -     8

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8   TOT
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -     8
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -     8
Susan   -  -  -  -  -  -  -        7
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -     8
Result  -  -  -  -  -  -  -  -     8