OmniSkore Coverage - World Parachuting Championships, Corowa, Australia

 

Scoring Summary - Team 404

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9   TOT
Pia. B  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Deby    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -    12
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14

Scoring Summary - Round 3
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Andrew    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Deby      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Sandrine  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Lisa      -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Rina    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       10

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11   TOT
Pia B.  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Kate    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Deby    -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -     9
Matti   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Lisa    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    11

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Sara    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Rina    -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       11
Pia     -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       11
Bob     -  -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -       11
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       13

Scoring Summary - Round 7
          1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13   TOT
Andrew    -  -  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -  -    11
Pia B.    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Matti     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Liesbeth  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Klaus     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13
Result    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    13

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14   TOT
Rowena  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Gail    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Susan   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Pia     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Bob     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    14