Scoring Summary - Team 404

Scoring Summary - Round 1
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   TOT
Al A    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    23

Scoring Summary - Round 2
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    24

Scoring Summary - Round 3
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Judy    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0       14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17

Scoring Summary - Round 4
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16   TOT
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 5
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       17
Al A    -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  0  -  -  -  -  -  -  -    14
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    18

Scoring Summary - Round 6
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    34
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       35
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       35
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    36
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    36
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    36

Scoring Summary - Round 7
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -    16
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  -  -  0  I  -  -  -  -    14
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -    16
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  0  I  -  -  -  -    14
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -    16
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  0  I  -  -  -  -    16

Scoring Summary - Round 8
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Al A    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Dick    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    21

Scoring Summary - Round 9
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
Chris   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16
Neil    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Dick    -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       14
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -       16

Scoring Summary - Round 10
        1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19   TOT
Ted     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    17
Al A    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -    17
Chris   -  I  -  -  -  -  -  -  -  -  I  -  -  -  -  -  -  -  -    15
Lori    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Al G    -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19
Result  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -    19